Picture

Цени на лифт карти и билети

Лифт картаЦена 

Двупосочен билет кабинков лифт - възрастен

35 лв.

Двупосочен билет кабинков лифт - дете

20 лв.

Двупосочен билет лифт "Ситняково експрес" - възрастен

35 лв.

Двупосочен билет лифт "Ситняково експрес" - дете

20 лв.

Двупосочен билет кабинков лифт - възрастен 65+

20 лв.

Двупосочен билет лифт "Ситняково експрес" - възрастен 65+

20 лв.

Дневна лифт карта маунтин байк спускания - възрастен

55 лв.

Дневна лифт карта маунтин байк спускания - дете

45 лв.

Двудневна лифт карта маунтин байк спускания - възрастен

90 лв.

Двудневна лифт карта маунтин байк спускания - дете

75 лв.

Тридневна лифт карта маунтин байк спускания - възрастен

130 лв.

Тридневна лифт карта маунтин байк спускания - дете

110 лв.

Лифт карта - 6 непоследователни дни възрастен

250 лв.

Лифт карта - 6 непоследователни дни дете

200 лв.

Сезонна лифт карта - възрастен

750 лв.

Сезонна лифт карта - дете

600 лв.

МНОГОКРАТНИ НОСИТЕЛИ  ЗА ПРЕЗАРЕЖДАНЕ С ОТСТЪПКА 5%

Двупосочен билет кабинков лифт - възрастен33,25 лв.
Двупосочен билет кабинков лифт - дете19 лв.
Двупосочен билет лифт "Ситняково експрес" - възрастен33,25 лв.
Двупосочен билет лифт "Ситняково експрес" - дете19 лв.
Двупосочен билет кабинков лифт - възрастен 65+19 лв.
Двупосочен билет лифт "Ситняково експрес" - възрастен 65+19 лв.
Дневна лифт карта маунтин байк спускания - възрастен52,25 лв.
Дневна лифт карта маунтин байк спускания - дете42,75 лв.
Двудневна лифт карта маунтин байк спускания - възрастен85,50 лв.
Двудневна лифт карта маунтин байк спускания - дете71,25 лв.
Тридневна лифт карта маунтин байк спускания - възрастен123,50 лв.
Тридневна лифт карта маунтин байк спускания - дете104,50 лв.
Лифт карта - 6 непоследователни дни възрастен237,50 лв.
Лифт карта - 6 непоследователни дни дете190 лв. 

Условия


- СЕМЕЙНИ ЛИФТ КАРТИ И БИЛЕТИ /до 2 възрастни с до 3 деца/ се ползват с 20% намаление от стойността на стандартните лифт карти и билети за възрастни, като това намаление е валидно за двупосочни билети и за карти с валидност 1,2,3 и 6 непоследователни дни. 

- Семейните лифт карти и билети са валидни за семейства с деца на възраст от 7 до 13 навършени години.

- Картите и билетите се закупуват на каса в присъствие на членовете на семейството, които ще ги ползват.

- Намалението за семейните отстъпки не важи за сезонните карти.

- При наличие на основание за ползване на повече от едно намаление може да се ползва само едно от тях (без натрупване) по избор на правоимащите.

- При желание за ползване на намаление, предоставянето на документ за самоличност е задължително. 

- „Бороспорт“ АД не носи отговорност за изгубени, повредени или с нарушена цялостност карти и билети.

- Билети за деца с поставен код „Дете/Child“ са валидни само и единствено за деца от 7 до 13 години включително. Ползването им от по-възрастни лица представлява нарушение.
- Билети и лифт карти с поставен код „Възрастен/Adult“ са валидни само и единствено за възрастни и деца над 13 год.

- Карти за маунтин байк спускания са валидни за възрастни и деца над 7 год.

- Двупосочен билет осигурява 1бр. качване и 1бр. слизане със съответния лифт, като слизането може да бъде използвано за период от две седмици след качването.

- При доближаване до пропускните врати, те ще се отворят автоматично. Молим да оставяте разстояние между вас и преминаващите преди вас, за да осигурите правилното функциониране на антената. (*oтнася се за безконтактни карти)

- Картата не трябва да се държи близо до мобилен телефон, iPod, зарядни безконтактни устройства или станиолови обвивки (от дъвки, лекарствени блистери и т.н.)

- Не носете повече от една карта от лявата страна на дрехата/грейката.

- Не перфорирайте и не наранявайте по никакъв начин повърхността на картите!

- Персоналната карта /билет е валидна само за лицето, чиито данни са записани на картата и използването и от друго лице представлява нарушение.

- При установяване на нарушение на правилата в момента на преминаването през контролно-пропускателната система, нередовната лифт карта/билет се анулира от служителите на „Билетен контрол“ и на нарушителя се отказва достъп до въжените линии.

- „Бороспорт“ АД не носи отговорност, не възстановява стойността на закупените лифт карти или билети и не дължи парични обезщетения в случай, че закупените лифт карти/билети не могат да бъдат ползвани поради една или повече от следните причини: Прекъсване на електрозахранването; Неблагоприятни метеорологични условия  силен вятър, мъгла, проливен дъжд или други; Нарушаване на целостта/ повреда на лифт картата в резултат на неправилно съхранение и експлоатация или при опит за интервенция върху нея; Загубване на лифт картата; Блокиране/анулиране на лифт картата поради неспазването на Общите условия; Болест или злополука на притежателя на лифт картата, възникнали по време на ползването; Прекратяване на ползването на картата преди изтичане на нейната валидност от страна на лицето, което я е закупило, независимо от причината, която налага това, както и при непреодолима сила.
** Сезонна лифт карта – „лято маунтин байк спускания“ и лифт карта за 6 непоследователни дни са с валидност от 15-ти юни до 24-ти септември, включително. Посочените дати на валидност подлежат на промяна при неблагоприятни метеорологични условия или други форсмажорни обстоятелства.

Внимание! Забранени са преотстъпването и препродажбата на лифт карти/билети. Ползването на Вашата карта/билет от друго лице представлява нарушение. Информираме Ви, че при първото Ви преминаване през пропускните врати, картата Ви се персонифицира чрез техническа визуализация на Вашия образ. Идентификацията на нарушителите става автоматично при всяко следващо преминаване.
При установено ползване на една и съща карта/билет от повече от едно лице, картата/билетът се анулира без компенсация и повече не могат да бъдат използвани.

Отстъпка за хора с увреждания

1.      Хора с увреждания ползват 50% (петдесет процента) отстъпка от обявените на каса цени на лифт - карти с изключение на сезонни лифт карти, за лифтовите съоръжения на "Бороспорт" АД в к.к. Боровец,

2.      Хора с увреждания плюс един придружител ползват 50% (петдесет процента) отстъпка от обявените на каса цени на двупосочни билети за кабинкова въжена линия "Ястребец" или четириседалков лифт "Ситняково експрес" на "Бороспорт" АД.

3.      За да могат да се ползват от тази отстъпка, хората с увреждания - български граждани следва да предоставят на касиерите на "Бороспорт" АД документ за самоличност и копие от влязло в сила експертно решение на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), а хората с увреждания чуждестранни граждани – документ за самоличност и съответно решение или друг официален документ от компетентните органи по националното им законодателство, доказващ увреждането им, представен на английски, немски, френски или руски език (документи на друг език следва да бъдат придружени с официален превод на един от изброените езици).

4.      За целите на настоящата заповед терминът "хора с увреждания" отговаря на дефиницията на Параграф 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания, а именно: "Човек с трайно увреждане" е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто".