Picture

1. Влезте в главното меню на апликацията.

2. Натиснете 'Профил', където ще ви излязат данните.

3. Натиснете бутон 'Изтрий'. По този начин, профилът ви ще се изтрие от нашата система.