Picture

Статус лифтове

Статусът на лифтовете се актуализира всяка сутрин в 8:20 часа

Само отворени
Наименование
Работно време
Време за изкачване
Статус

Pin

Дължина: 4827 m Денивелация: 1054 m
Работно време

Последно качване от долна станция: 16:30 ч. 

Последно качване от долна станция: 16:30 ч. 

Pin

Дължина: 1786 m Денивелация: 439 m
Работно време

Последно качване от долна станция - 16:15 ч.

Последно качване от долна станция - 16:15 ч.

Pin

Дължина: 2050 m Денивелация: 609 m
Работно време

Последно качване от долна станция - 16:30 ч.

 

Последно качване от долна станция - 16:30 ч.

 

Pin

Дължина: 950 m Денивелация: 342 m
Работно време

Последно качване от долна станция: 16:15 ч.

Последно качване от долна станция: 16:15 ч.

Pin

Дължина: 1209 m Денивелация: 313 m
Работно време

Последно качване от долна станция: 16:15 ч.

Последно качване от долна станция: 16:15 ч.

Pin

Дължина: 226 m Денивелация: 45 m
Работно време

Pin

Дължина: 180 m Денивелация: 33 m
Работно време

Pin

Дължина: 500 m Денивелация: 50 m
Работно време

Pin

Дължина: 193 m Денивелация: 50 m
Работно време

Pin

Дължина: 500 m Денивелация: 42 m
Работно време

Pin

Дължина: 903 m Денивелация: 223 m
Работно време

Pin

Дължина: 1031 m Денивелация: 366 m
Работно време

Статус:

status

Отворена

status

Затворена

status

Частично отворена